Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade

ARICILARIMIZIN DİKKATİNE !!!

Tarımsal  destek ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılanlara ait başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine yönelik olarak, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden “Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade Talep Dilekçesi” hizmeti 02/12/2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır.

Başvuru işlemlerine yönelik açıklamaların yer aldığı kılavuza İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfası üzerinden veya doğrudan https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Üreticilere ödenen tarımsal desteklemeler kapsamında bitkisel destekleme ödemelerinden % 4, hayvansal destekleme ödemelerinden ise % 2 oranında kesilen gelir vergisi stopajları 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanun ile kaldırılmış ve aynı Kanun ile de bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi tutarlarının vergi dairelerine başvurulması halinde faizi ile birlikte iade edileceği hükmü getirilmişti.

01.01.2016 tarihinden 26.10.2021 tarihine kadar üreticilere ödenen desteklerden kesilen gelir vergisi stopajlarının faizleriyle birlikte geriye dönük 5 yıllık süre için ödenebilmesi için yetiştiricilerimizin vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla zaman aşımı süresinin geriye dönük olarak 5 yıl olması sebebiyle iade talebinde bulunacak yetiştiricilerimizin 2016 yılı içinde yapılan kesintilere ilişkin zaman aşımı süresini kaçırmamaları için 31 Aralık 2021 tarihine kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ SIRASIYLA;

1 - İnteraktif Vergi Dairesi - Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesine Giriş
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp...
2 - E-Devlet Şifresi İle Giriş
3 – İşlemi Başlat
4 – Vergi İşlemleri
5 – Tarımsal Desteklemeler Vergi Stopaj İadesi Bölümünü Tıkla
6 - Telefon Güncelleme
7 – Adres Güncelleme
8 – Banka Bilgileri
9 – Telefonunuza Gelen SMS ile İşlemlerinizi Onaylayın
Başvuru işleminiz gerçekleşmiş olacak.