2023 YILI GENEL KURUL İLANI

İSTANBUL BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELERİNE DUYURU

14. Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağırı.

 

Birliğimizin 2023 yılı genel kurulunu 28.02.2023 Salı günü saat 13.30 da Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10.03.2023 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

               Üyelerimizin bilgisine sunulur.

                                                                                                                                    13.02.2023

                                                                                                                                    Yalçın SEZER
                                                                                                         İstanbul Bal Üreticileri Birliği Başk

 

                GÜNDEM

1- Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Başkanlık Divanının oluşturulması

2- 2021 - 2022 yılı Yönetim Kurulu raporlarının okunması görüşülmesi,

3- 2021 - 2022 yılı  Denetleme Kurulu raporlarının okunması görüşülmesi,

4- 2021 - 2022 yılı  Bilanço Gelir- Gider Tablolarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,

5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

8- Üyelik aidatlarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu huzur hakkının belirlenmesi,

7- Yönetim ve Denetim kuruluna verilecek olan harcırahlar,

8-Yeni Yönetim, Denetim Kurulu üyelerinin,  merkez birliği temsilcisinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9- 2023-2024 Tahmini bütçe ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

10- AB, TEDGEM, IPARD, Kalkınma Ajansları, Hibe ve projelerine katılmak üzere gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Dolum tesisi kurma, dolum makineleri alma, marka müracaatında bulunma, iktisadi teşebbüs oluşturma ve bu birimlerde görev alacak olan kişileri işe alma sözleşmesi yapabilmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12- Birliğimiz tüzüğü doğrultusunda fuar, kongre ve sergi düzenleme yetkisini yönetim kuruluna verilmesi,

13- Birliğimiz adına gazete dergi kitap çıkarmak ve seminer, sempozyum, panel ve konferans düzenlenmesi üzerine yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14- Dilek ve temenniler

15- Kapanış.