2021 GENEL KURUL İLANI

                                                                                                                       İSTANBUL BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 13. OLAĞAN GENEL

 KURUL TOPLANTISI İLANI

 

           Birliğimiz olağan mali genel kurul toplantısını, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15.10.2021 tarihinde saat 10.00 da Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevinde yapılacaktır.

 Şayet çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı bir hafta sonra 22.10.2021 tarihinde Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevinde aynı gündem ile saat 10.00 da yapılacaktır.

 


GÜNDEM
1- Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Başkanlık Divanının oluşturulması
2- 2019 - 2020 yılı Yönetim Kurulu raporlarının okunması görüşülmesi,
3- 2019 - 2020 yılı  Denetleme Kurulu raporlarının okunması görüşülmesi,

4- 2019 - 2020 yılı  Bilanço Gelir- Gider Tablolarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6- Yönetim Kurulu huzur hakkının belirlenmesi,

7- Birlik adına görevlendirileceklere verilecek ücret ve yollukların tespiti,
8- Birlik işlerinde çalıştırılacak kadro ve personel ücretlerinin tespiti,

9- Birlik aracılığıyla pazarlanacak ürünlerden satış bedeli üzerinden alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi,
10- Üretici Birliği adına taşınır-taşınmaz mal kiralanması veya kiraya verilmesi hususunun genel kurulca görüşülüp yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,

11- Giriş ve Yıllık aidatın belirlenmesi,
12- 2021ve 2022 Tahmini bütçe ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

13- AB, TEDGEM, IPARD, Kalkınma Ajansları, Hibe ve projelerine katılmak üzere gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14- Dolum tesisi kurma, dolum makineleri alma, marka müracaatında bulunma, iktisadi teşebbüs oluşturma ve bu birimlerde görev alacak olan kişileri işe alma sözleşmesi yapabilmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15- Birliğimiz tüzüğü doğrultusunda fuar, kongre ve sergi düzenleme yetkisini yönetim kuruluna verilmesi,

16- Birliğimiz adına gazete dergi kitap çıkarmak ve seminer, sempozyum, panel ve konferans düzenlenmesi üzerine yönetim kuruluna yetki verilmesi,

17- Dilek ve temenniler
18- Kapanış.        

                                                                                                                                                                                        İstanbul Bal Üreticileri Birliği

                                                                                                   

                                                                                      Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                        Yalçın SEZER

                                                                                                                                                                                                           01.09.2021